HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Reglement & instructies voor een vlot en aangenaam verloop van jouw rommelmarkt;

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE 

Inschrijven voor een markt kan pas vanaf we betreffende nieuwsbrief versturen. Enkel per e-mail naar info@goegekregen.net met vermelding van: |Markt (datum) – naam standhouder – aantal lopende meters standplek – nummerplaat wagen|. Aanvragen die vroeger binnenkomen worden niet behandeld.

Inschrijven voor een markt kan enkel per overschrijving naar ons rekeningnummer. Na ontvangst van uw storting wordt er een standplaats en -nummer aan jouw naam gekoppeld en is de inschrijving volledig. Zonder storting wordt er geen standplaats vrij gehouden. Uw persoonlijk standplaatsnummer bekomt u ’s ochtends door zich aan te melden bij de standhoudersingang. Er worden geen bevestigingsmails verstuurd. 

 

STANDGELD

Standgelden dienen betaald te worden per overschrijving naar ons rekeningnummer. Wij vragen aan alle deelnemers om uiterlijk één week voor aanvang evenement het standgeld te betalen.

Bij een laattijdige inschrijving (vanaf 4 dagen voor aanvang) dient u steeds per mail naar info@goegekregen.net een betalingsbewijs door te sturen. Dit geeft ons de mogelijkheid uw betaling te controleren.

 

AFVALWAARBORG 

Er dient een afvalwaarborg van 5,00 euro betaald te worden. Deze wordt op het einde van de markt, nadat u de standplaats volledig vrijgemaakt hebt, cash terugbetaald. Hiervoor dient u zich aan te melden bij de bar. De leeggemaakte standplaatsen worden opgevolgd door onze medewerkers op het terrein.

 

OPBOUW & OPRUIM

Bij inschrijving bekomt u een inrichtingsplan dat het traject voor laden en lossen, en een suggestie tot parkeermogelijkheid weergeeft. Het is op politiebevel verboden uw voertuig permanent op de site te parkeren. Doet u dit toch, dan zijn eventuele parkeer- boetes voor rekening van de standhouder.

Bij aankomst geeft u aan de ingang de familienaam van uw inschrijving op waarna u naar uw persoonlijke standplek wordt geleid. Hebt u nog vragen? Aarzel niet één van onze medewerkers aan te spreken!

Standhouders kunnen starten met opstellen om 07u30. Het laden- & lossen dient te gebeuren volgens de gemarkeerde laad- & loszone op het  inrichtingsplan in bijlage. Het opstellen loopt af om 09u00. Dit wil zeggen dat om 09u00 het laden- en lossen beëindigd wordt, wagens legitiem geparkeerd moeten zijn en de markt open is voor publiek.

Het evenement loopt ten einde om 18u00. Wagens mogen vanaf 17u30 terug de laad & loszone op zodat standplaatsen opgeruimd kunnen worden. Overtollig afval wordt op politiebevel door de deelnemers terug mee naar huis genomen.

ANNULERINGEN & SLECHT WEER

Bij ongunstige weersomstandigheden gaat het event nog steeds door. Het inschrijvingsgeld wordt niet

terugbetaald. Dit geldt ook voor laattijdige annuleringen van inschrijvingen. Annuleringen dienen ten laatste 5 werkdagen voor het aanvangen van het evenement (per mail naar info@goegekregen.net) te gebeuren.

VEILGHEID

Het is verboden de toegemeten standplaatsruimte te overschrijden, voorwerpen uit te stallen in de wandelgangen of voor nooduitgangen en poorten.

 

VERANTWOORDELIJKHEID DEELNEMENDE STANDHOUDERS

De standhouder moet op vraag van de organisatie altijd de namen en adressen kunnen voorleggen van de personen die op zijn stand aanwezig zijn. De inschrijver is voor deze personen medeverantwoordelijk ingeval van problemen (diefstal, betwistingen en alle onregelmatigheden in het algemeen)

WAT MAG U VERKOPEN

Alle tweedehands goederen, rommel, antiek, brocante, curiosa, verzamelingen, oude stocks etc.

VERBODEN

Verkoop van nieuwe producten, voeding, drank, snoepgoed, dieren, wapens, erotica, munitie en alles wat niet strookt met de goede orde en zeden is verboden. De organisator behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren die niet passen in het opzet van de rommelmarkt, of die expliciet het reglement overtreden.

 

Enjoy & een goede verkoop gewenst!