Missie

De vzw Nieuw Werk ontsproot in 2009 in de schoot van enkele buurtbewoners om de organisatie van vlooienmarkten en wijkinitiatieven mogelijk te maken. Hierbij stelden we ons tot doel om particulieren de kans te geven om binnen een charmant kader, spulletjes en snuisterijen te verkopen of ruilen.

Na enkele interne veranderingen wordt vzw Nieuw Werk omgevormd naar vzw GOEGEKREGEN. Een nieuw collectief is geboren. Vzw GOEGEKREGEN wil meer doen dan het organiseren van vlooienmarkten: samen met én voor alle inwoners & bezoekers van Antwerpen, bouwen aan een bruisende stad! En dit met bijzondere aandacht voor diversiteit en dynamiek. Samenwerking met privé-initiatieven vanuit louter commerciële doeleinden, zijn hoe dan ook niet mogelijk binnen ons lokaal initiatief.

Sinds 2009 sloegen we reeds de handen in elkaar met verschillende wijkverenigingen, tijdelijke collectieven en andere organisaties die van Antwerpen een levendige stad willen maken.